+387 35 257499

Centralna gradska pijaca

Pojam i historija pijace ne može se posmatrati isključivo u trgovačkom smislu. Pijaca je za sve gradove, a posebno za Tuzlu, oduvijek imala i urbanistički i subkulturni značaj. Ona je bila mjesto prepoznavanja u urbanom identitetu grada, ponajviše kao mjesto susretanja ljudi. Susreti na pijaci, u prolazu i pozdravu, oduvijek su bili drukčiji od svih drugih susreta, formalnih ili neformalnih.

Centralna gradska pijaca u Tuzli obiluje bogatom ponudom svih vrsta voća i povrća, te domaćih tradicijskih proizvoda. U sklopu pijace možete pronaći razovrstan asortiman robe široke potrošnje.

Pored Centralne gradske pijace u gradu djeluju još dvije manje pijace: pijaca Istok, koja svojom ponudom i kapacitetima uspješno zadovoljava potrebe stanovništva istočnog dijela grada; te pijaca na veliko u Simin Hanu.

Premda počeci organizovane trgovine u Tuzli sežu hiljadama godina unazad, prvu modernu, urbanistički projiciranu i funkcionalno osmišljenu pijacu,Tuzla je dobila 1952. godine. Od tada ovo mjesto, smješteno u samom srcu grada, postaje prepoznatljiv urbani i sociokulturni moment za mnoge generacije Tuzlaka. Tuzlanska pijaca je jedno od onih mjesta koje smo mogli posjetiti i kao djeca i kao očevi. Stoga, u svijesti Tuzlaka, Centralna gradska pijaca ima i snažan emotivni karakter.