+387 35 257499
15/05/2020

Centar za pružanje usluga građanima Grada Tuzle ponovo je otvoren u periodu od 7:30 do 16 sati

Služba za opću upravu i zajedničke poslove obavještava građane da će se, radi povoljnije epidemiološke situacije, od ponedjeljka 18.05.2020. godine, rad sa strankama u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle, ponovo vršiti u periodu od 7:30 -16 sati.

Mole se građani da se pridržavaju preporuka nadležnih organa, što podrazumijeva poštivanje higijensko – epidemioloških mjera i fizičku distancu od najmanje 1,5 metar, a sve u cilju sprečavanja pojave zarazne bolesti (koronavirusa COVID 19).

Sve dodatne informacije, korisnici usluga Centra, mogu dobiti putem telefona 035/307-409, 035/307-410 ili putem e-mail maticniured@tuzla.ba