+387 35 257499
11/04/2019

„Da li poslije kiše dođe sunce“ – predstava o životu žena poslije izlaska iz zatvora

Centar za pružanje usluga u zajednici, u Domu mladih Tuzla organizovao je predstavu forum teatra pod nazivom „Da li poslije kiše dođe sunce“ a uz podršku Fondacije za osnaživanje žena Bosne i Hercegovine. Predstava govori o iskustvima žena koje borave u kazneno-popravnim ustanovama, i životu nakon izlaska iz istih. Fokus predstave su poteškoće žena sa kojima se suočavaju u zajednici po izlasku iz zatvora. Cilj projekta je umanjiti predrasude javnosti prema ženama u sukobu sa zakonom te žene koje su boravile u zatvoru pripremiti za život nakon zatvora. Naime, centar za pružanje usluga u zajednici je sva iskustva i probleme žena koje borave u kazneno popravnom zavodu zapravo prenio u predstavu „Da li poslije kiše dođe sunce“. Organizatori su istakli da su žene koje borave u zatvoru pozitivno reagovale na ideju za predstavu te su imali odličnu međusobnu saradnju.

(Izvor: RTV7)