+387 35 257499
03/11/2020

Tuzla: Održan seminar za nastavnike tjelesnog i zdravstvenog odgoja ‘Golf kao sportska disciplina’

Na terenima za golf u okviru „Eko GOLF parka“ u Tuzli održan je stručni seminar „Golf kao sportska disciplina“ za nastavnike tjelesnog i zdravstvenog odgoja Tuzlanskog kantona. Seminar je organiziran u saradnji sa Društvom pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja TK, a u okviru projekta „Prevencija rizika ovisnosti kod djece i mladih podsticanjem zdravog i aktivnog stila života sportom“ kojeg implementira Golf klub Tuzla, a finansira Federalno ministarstvo obrazovanja.

Cilj seminara je edukacija i upoznavanja nastavnika tjelesnog odgoja škola o značaju golfa kao sporta za razvoj i zdravlje djece, te pružanja mogućnosti za organizaciju dodatnih programa sportskog obrazovanja djece u školama.

Nastavnici su imali priliku a se upoznaju sa osnovama o golfu kao sportskom disciplinom, uticaju golfa na zdravlje djece, mogućnostima i perspektivama za razvoj golfa u Tuzlanskom kantonu, te praktičnom primjenom golfa – „Igra mini golfa“.

Edukacija nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja imala je za svrhu popularizirati golf kao sportsku disciplinu u okviru škola i stvoriti mogućnosti za pružanje dodatnih programa sportskog obrazovanja djece uz povećanje životnih vrijednosti i promociju zdravih izbora.

U okviru projekta s ciljem popularizacije golfa kao sporta koji podstiče zdrav i aktivan stil života i prevenciju ovisnosti kod djece i mladih realiziraju se i aktivnosti edukacija djece i mladih o osnovama golfa “Golf abeceda”. Aktivnosti edukacije djece realiziraju se u skladu sa Programom prevencije ovisnosti golf sportom, a odnose se na upoznavanje djece sa osnovama ovisnosti, osnovnim pravilima i principima igre mini golfa, te časove praktičnog vježbanja mini golfa. Program školskog obrazovanja učenika o golfu predstavlja jedinstven program u BiH koji ima za cilj prevenciju rizika ovisnosti kod djece i mladih podsticanjem zdravog i aktivnog stila života, povećanja životnih vrijednosti i promocijom zdravih izbora mini golf sportom.