+387 35 257499

Franjevački samostan Tuzla pokrenuo je 2009. godine projekat izgradnje Hrvatskog kulturnog centra „Sveti Franjo“ u Tuzli. Ideja je bila arhitektonski revitalizirati objekat stare tuzlanske katoličke crkve sa pratećim objektom u centru grada, koji bi svojom namjenom služio primarno za kulturna okupljanja i događanja. Sam kompleks HKC „Sveti Franjo“ sačinjen je od tri dijela: osnovni dio čini univerzalna multifunkcionalna dvorana, odnosno moderno arhitektonski oživljena stara tuzlanska crkva, koncipirana otvoreno – transparentno, koja pruža raznolike mogućnosti korištenja: kao dvorana za predavanja, muzičke nastupe, književne večeri, nastupe folklora, pozorišne predstave, koncerte klasične glazbe ili opernih arija i sl. Scenografija objekta se prilagođava potrebama, svi prostori su otvoreni, a središnji dio otvoren je dodatno i napolje, i spaja dva dijela objekta. Prateći objekat je arhitektonski koncipiran tako da pruža potporu osnovnom sadržaju, a služi za: prijem i susret s gostima, ima malu dvoranu za predavanja, prostor za probe tamburaša, horova, unutar prostora je cafe bar za druženja, a na drugom spratu je biblioteka, te dvorane za sastanke i prateći uredi.

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. PETRA I PAVLA
Franjevačka 26
75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 266 314
Fax: +387 35 247 611
e-mail: samostantuzla@fst.ba