+387 35 257499

2022

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama PJN roba, usluga i radova TZGT za 2022. godinu

IV. Izmjene i dopune PJN roba, usluga i radova TZGT za 2022. godinu

III. izmjene i dopune PJN roba, usluga i radova TZGT za 2022. godinu

Odluka o III. izmjenama i dopunama PJN roba, usluga i radova za 2022. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zaštitarske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za redarstvene usluge

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe Turističke zajednice grada Tuzle

Preuzmite

Poziv za dostavu ponuda za nabavku redarstvenih usluga za potrebe realizacije manifestacije Zima u Tuzli

Preuzmite

Poziv za dostavu ponuda za nabavku zaštitarskih usluga za potrebe realizacije manifestacije Zima u Tuzli

Preuzmite

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka radova na uređenju platoa na lokalitetu Kicelj u Tuzli

Preuzmite

ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Turističke zajednice grada Tuzla za 2022. godinu

Preuzmite

Preuzmite

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmite

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmite

I. izmjene i dopune Plana javnih nabavki Turističke zajednice grada Tuzla za 2022. godinu

Preuzmite

Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Turističke zajednice grada Tuzla za 2022. godinu

Preuzmite

Plan javnih nabavki roba, usluga i radova Turističke zajednice grada Tuzla za 2022. godinu

Preuzmite

Poziv za dostavu ponuda za nabavku ‘Usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu’ za potrebe TZGT za 2022. godinu

Preuzmite

Poziv za dostavu ponuda za nabavku ‘Usluga sistematskog zdravstvenog pregleda’ za zaposlenike TU TZGT za 2022. godinu

Preuzmite

2021

Plan javnih nabavki roba, usluga i radova TZGT za 2021. godinu

Preuzmite

Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki TZGT za 2021. godinu

Preuzmite

Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki TZGT za 2021. godinu

Preuzmite

Odluka o III. izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki TZGT za 2021. godine

Preuzmite

Odluka o IV izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki TZGT za 2021. godinu

Preuzmite

Odluka o V izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki TZGT za 2021. godinu

Preuzmite

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj – 04-95-7-21

Preuzmite

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj – 04-212-7-21

Preuzmite

Poziv za dostavu ponuda za nabavku Usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe TZGT za 2021. godinu

Preuzmite

2019

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU “USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU” ZA POTREBE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

Preuzmite

 

PLAN JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

Preuzmite

 

ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLAN JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

Preuzmite

 

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLAN JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

Preuzmite

 

ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLAN JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

Preuzmite

 

ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLAN JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

Preuzmite

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 04-127-7/19

Preuzmite

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Preuzmite

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 04-266-6/19

Preuzmite

 

ODLUKA O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLAN JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

Preuzmite

2018

 

PLAN JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

Preuzmite

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Preuzmite

 

ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLAN JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

Preuzmite

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA (18.09.2018.)

Preuzmite

 

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

Preuzmite

 

ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

Preuzmite

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA (19.11.2018)

Preuzmite

 

ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

Preuzmite

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA (14.12.2018.) i ODLUKA O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI TURISTIĆKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU (13.12.2018.)

Preuzmite

 

ODLUKA O VI. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

Preuzmite