+387 35 257499
10/07/2019

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle  objavljuje Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija. Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2019. godine obezbjeđena su sredstva za podršku manifestacijama koje realiziraju neprofitne organizacije, pozicionirana kao:
– „Grantovi za kulturne manifestacije“ u iznosu od 15.000,00 KM i „Grantovi za sportske manifestacije“, u iznosu od 16.780,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućim dokumentacijom, možete preuzeti na web stranici Grada Tuzle.