+387 35 257499

Muzej Geološka postavka ‘Pannonica’’ predstavlja značajan segment za razvoj kulturnog turizma kompleksa Panonskih jezera, ali i Tuzle. Postavka predstavlja značajan segment za razvoj kulturnog turizma grada Tuzle s obzirom da govori o kontinuitetu života na ovom prostoru od doba neolita, a ujedno upotpunjuje ponudu kompleksa Panonskih jezera.

Postavku sačinjava oko 100 minerala i 120 fosila. Posjetioci muzeja, između ostalog, mogu pogledati fosil koji je izuzetno karakterističan za područje gdje je nekad bilo Panonsko more. Riječ je o turalis turis fosilu, ali i pogledati mineral koji se zove kao Tuzla – tuzlait i koji je jedini mineral na svijetu pronađen u sonim ležištima u Tuzli. Muzej se nalazi u sklopu kompleksa Panonskih jezera.

Sve je počelo od velikog praska, koji je početak stvaranja svemira. I kada je svemir  rađao zvijezde.

U središtu galaksije se nalazi Sunce, a samo 15 miliona kilometara dalje je naš dom Zemlja. Jedino mjesto za koje znamo da ima uslove za život, zrak koji udišemo, bogata mora, okeane i kopno.

Prvi oblici života su se umnogome razlikovali od današnjeg. Na samom početku stvaranja planete i života na njoj događaji se nisu odvijali velikom brzinom…
Nakon 100 miliona godina, lava se počinje hladiti. Možemo reći da je to početak stvaranja prvog tla- KRATONA…

Da smo mogli da preletimo tadašnju Zemlju, vidjeli bismo sive okeane ispod crvenog neba, gdje tu i tamo izbijaju vulkani i malena kopnena tijela…
Zemlja počinje dobijati prepoznatljiv oblik. Prva Zemljina kora je bila u samom početku veoma tanka. Ispod nje se nalazi  polukruti omotač koji uspreno ključa. U samom središtu nalaze se jezgro koje se sastoji iz dva dijela…

U početku su KRATONI i jedan kontinent nazvan UR, imali čitavu planetu samo za sebe. A onda se za oko pola miliona godina formira ARTIK.
Prošlo je pola miliona godina i nastala je ANKTARTIKA…

Neprekidno kretanje ploča uveliko utiče na naš život. Svjedoci smo i danas da svako pomjeranje tektonski ploča izaziva veće ili manje potrese ili izlivanje lave…
I danas se dešavaju velike katastrofe kao što su jaki potresi sa pojavom cunamija, koji prate veliki broj ljudskih i materijalnih gubitaka, erupcije vulkana koji  izbauju u atmosferu veliku količinu pepela i gasova što direktno utiče na promjenu klime. I to će trajati još dugo, dugo, do konačnog stvaranja novog  SUPERKONTINENTA.

Ali zaboravljamo da je pored uništavanja i razaranja, koja su se dešavala tokom duge geološke istorije Zemlje, planeta Zemlja i mjesto stvaranja života…
Zemlja se neprekidno mijenja, ali i život na njoj…

Život u praistoriji se umnogome razlikuje od današnjeg. Posebna vrsta je obilježila geološko razdoblje Trijasa, Jure i KREDE… Prije 65 miliona godina dešava se nešto što će izbrisati dinosauruse sa naše planete. Vjeruje se da je to bio veliki meteorit, koji svojim padom izaziva klimatske promjene, ili rak koji ubija u velikom procentu postojeći oblik života. Ali evolucija života se ne zaustavlja. Jedna vrsta zamjenjuje drugu. Pojavljuju se prvi sisari. Svoje mlade nose u utrobi, rađaju ih i hrane -sisanjem. To se pokazalo veoma efikasno za preživljavanje…

Postojalo je sedam varijacija čovjeka uključujući  NEANDERTALCA, čiji su ostaci prvi pronađeni u Neandertalskoj pokrajini u Njemačkoj… Prošlo je još mnogo vremena, otprilike tri miliona godina, dok se nije pojavio HOMOSAPIENS-savremeni čovjek. A šta se dešavalo na našem prostoru u geološokoj prošlosti. Prije oko 66 miliona godina okean TETIS prekrivao je dio Evrope i Sredozemnog mora. Dramatične promjene se događaju između 24 i 20 miliona godina, kada se usljed jakih tetonskih pokreta izdižu masivi kao što su Alpi, Dinaridi i Karpati. Dotadašnji jezerski sistemi koji su se nalazili u sadašnjim Panonskom bazenu bivaju pokriveni morskom vodom. To more se zvalo PARATETIS, odnosno PANONSKO MORE. Na podrucju Tuzle, geološki posmatrano, paleografski uslovi su bili idealni za stvaranje naslaga sedimenata, a među tim sedimentima nataložene su i naslage  soli… Tektonska aktivnost se nastavlja, dolazi do izdizanja na cijelom području SJEVERNE BOSNE, što uslovljava povlačenje Panonskog mora prije 5 miliona godina.

Svi ovi procesi su uticali da područje Bosne, odnosno sjeveroistočne Bosne i Tuzle postane područje ekonomski značajne rezerve kamene soli i uglja. Prošlo je 5 miliona godina od povlačenja Panonskog mora sa našeg dijela kopna. I kao da je u nama ostala nostalgija za dalekom geološkom prošlošču, 2003. godine grad Tuzla izgradnjom prvog Panonskog jezera vraća dio geološke istorije i dio Panonskog mora.

Kontakt:

Šetalište Slana banja bb

Kolektivne najavljene posjete od 10.00 – do 15.00 sati

kontakt@panonika.ba

+387 35 246 711

www.panonikasojenice.ba ; www.facebook.com/PanonikaSojeniceTuzla

Cijena ulaznice:  1 KM

Za sve informacije: www.panonika.ba.