+387 35 257499
24/11/2021

Odsjek za historiju organizovao okrugli sto “Značaj ZAVNOBIH-a za državnost BiH: 78. godina poslije”

Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli  u srijedu je organizovao okrugli sto „Značaj ZAVNOBIH-a za državnost BiH: 78. godina poslije“, a u povodu Dana državnosti BiH. Kako je rečeno,  upravo taj događaj sa kraja 1943. godine je predstavljao prekretnicu u bosanskohercegovačkoj historiji 20. stoljeća.