+387 35 257499
24/11/2021

Program obilježavanja 25.11. – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

U okviru obilježavanja Dana državnosti, 25.11.2021. godine, Turistička zajednica grada Tuzle će sa Planinarskim društvom „Poštar“ biti domaćin
dijela programa od 10.00 do 14.00 sati na lokalitetu Stare Majevice.

Naime, Turistička zajednica grada Tuzle je u proteklim mjesecima realizovala “Projekat sanacije staze istočno od izletišta „Zeleni kamen“’  u mjestu Obodnica Gornja u Tuzli”, kojeg je sufinansirala Turistička zajednica Tuzlanskog kantona.

Ovim projektom je izvršeno uređenje pješačke staze na lokaciji Stare Majevice, koja u dužini od 3 km povezuje lokaciju Zelenog kamena sa lokacijom Lovačkog doma na Staroj Majevici. Konkretno, lokalitet tretiran ovim projektom smješten je na granici Grada Tuzla i Općine Čelić, u mjestu Obodnica Gornja. Staza se pruža u pravcu istok – zapad u dužini 3 km. (Karta staze u prilogu, sa fotografijom postavljenog mobilijara).

Istočnu granicu predstavlja regionalni put R 304 (stara oznaka R 459) Čelić – Šibošnica – Dokanj – Brčanska Malta, a zapadnu granicu predstavlja izletište „Zeleni kamen“.

Realizacijom ovog projekta su kreirani uslovi za šetače, od najmlađe do najstarije populacije, da dolaskom na pješačku stazu provedu kvalitetno vrijeme u prirodi i na čistom zraku.

Pozivamo predstavnike medija da nam se pridruže u šetnji. Polazak je u 10.00 sati sa lokaliteta Lovačkog doma na Staroj Majevici, te da u 13.00 sati na istom lokalitetu Lovačkog doma zajedno sa planinarima budu posluženi planinarski grahom. Tom prilikom će biti upriličene i izjave za medije ispred Lovačkog doma (u 13.00 sati).