+387 35 257499

PUTNIČKE-TURISTIČKE AGENCIJE

 

Naziv agencije Adresa Telefon/fax Internet
PUTNIK doo

Turisticka agencija

Hotel Tuzla, Muharema Fiska Fizovića br.15

Poslovna zgrada na Korzou; Đorđa Mihajlovića BB

+387 35 252 540; +387 35 266 200

+ 387 35 250 223

Tel: +387 35 364 050

Fax:+387 35 364 051

Mob:061/180-079, 063899-671

E-mail: putnik.tz@bh.net.ba

E-mail: putnik@bih.net.ba

+387 (0) 61 316 499

GOLDEN TOURS

Putnička agencija

Tuzla

Maršala Tita 2a-2b (avaz-robot centar)

75000 Tuzla, BiH

+387 35 249 220;

+387 35 249 221;

+387 35 249 222

+ 387 35 258 313;

fax: +387 35 249 223

Web: goldentours.ba

Email : goldentuzla@gmail.com;

goldentuzla@yahoo.com

KOMPAS

Putnička agencija

Tuzla

Zavnobih  13

75000 Tuzla,BiH

+387 35 252 144

+387 35 265 160

+387 61 146 805

Web: kompas.ba

e-mail: tuzla@kompas.ba

ELLE TRAVEL

Putnička agencija

Tuzla

Turalibegova 22

75000 Tuzla,BiH

+387 35 258 098

+ 387 35 258 099

Web: elletravel.ba

e-mail: info@elletravel.ba
facebook: Elle Travel

LJALJIĆ TOURS

Putnička agencija

Čelić

Poslovnica Tuzla Hadžibakirbega Tuzlića 5 (Bankerova)

75000 Tuzla, BiH;

Sjedište firme:

Ekrema Agića 113

75246 Čelić BiH

Poslovnica Tuzla

+387 35 257 207;

Poslovnica Čelić

+387 35 660 228;

Poslovnica Vareš

+387 32 843 840;

Poslovnica Brčko

+387 49 591 314

www.facebook.com/ljaljic.turstuzla

e-mail: ljaljic-turs@hotmail.com

ljaljic_turs_tuzla@hotmail.com

ljaljicvares@hotmail.com

GRAND TOURS

Putnička agencija

Tuzla

Lamela C-1 poslovni prostor 6,

Mehmedalije Maka Dizdara bb, 75000 Tuzla,BiH

+387 35 255 222

(Ferhadija 15, Sarajevo)

+387 33 440 111

+387 32 405 444

(Londža 88, Zenica)

Web: grandtours.ba

https://www.facebook.com/istrazitesvijet/

e-mail:

tuzla@grandtours.ba

IN TOUR

Putnička agencija

(Pastime doo Tuzla)

Tuzla

Franjevačka 22
75000 Tuzla
BiH
Tel/fax

+387 35 278 557;

+387 61 854 661

Gsm:
+ 387 61 854 661

Web:

www.intour.ba

e-mail:

intour@bih.net.ba

HIT TOURS

Putnička agencija

Tuzla

Hadžibakirbega Tuzlića bb (Bankerova ulica bb)

75000 Tuzla, BiH

+387 35 258 311

+387 35 258 411

+387 61 067 067

+387 61 949 949

Web: hit-tours.ba

e-mail:

agencija@hit-tours.ba

TRANS TURIST

Putnička agencija

Tuzla

Turalibegova 6, (korzo), 75000 Tuzla

BiH

+387 35 249 301

+387 35 249 300

Web:

www.transturist.com

e-mail:

transtur@bih.net.ba

transturist.turizam@gmail.com

PARTNER TRAVEL

Putnička turistička agencija

Tuzla

Turalibegova 43,

75000 Tuzla, Tuzla Canton

BiH

ID broj: 4210166670003

+387 35 294 046 Web: www.partnertravel.ba

e-mail:

info@partnertravel.ba

 

LARI  INTERNATIONAL

Turistička agencija

Tuzla

Top of Form

Bottom of Form

Turalibegova 30.

75000 Tuzla,

Tuzla Canton

BiH

+387 35 279 052;

+387 35 971 300;

+387 60 345 4561

+387 63 470 933

Web:

www.lari-international.com

e-mail: lari-international@bih.net.ba

http://www.facebook.com/LARIINTERNATIONAL

FAKTUM

Putnička agencija

Armije BiH, bb Solina, 75000 Tuzla, Tuzla Canton,

BiH

+387 35 268 777

+387 62 461 745

+387 61 844 151

Banovići

+387 61 844 151

http://faktumtuzla.wixsite.com/faktum/pitanja

e-mail: faktumtuzla@gmail.com

www.facebook.com/Putnicka-Agencija-doo-F-A-K-T-U-M

La Familia travel

Putnička agencija

Džafer mahala 7 75000 Tuzla, BiH +387 61 490 410 info@lafamilia.ba

https://www.facebook.com/lafamiliatravel2024/