+387 35 257499
25/03/2020

Video: Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović uputio novu inicijativu vlastima Federacije BiH

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović  održao je niz sastanaka sa gradskim službama, u funkciji realizacije naredbi štabova civilne zaštite Federacije BiH, Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle.

Između ostalog, gradonačelnik i saradnici su pripremili i uputili Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite Inicijativu za donošenje Zakona ili Uredbe sa zakonskom snagom, kako bi se deblokirala sredstva namijenjena za gradnju javnih skloništa. Naime, sličnu inicijativu gradonačelnik Imamović je uputio i u vrijeme poplava 2014. godine. Tadašnja federalna vlast je inicijativu prihvatila, pa je time omogućeno korištenje značajnih sredstava za pomoć građanima i sanaciju šteta nastalih uslijed prirodne nesreće.

˝Tadašnji Zakon je imao rok trajanja koji je prošao.Sada, imamo još složeniju situaciju. U budžetima gradova i općina Federacije BiH blokirana su sredstva kojima je, postojećim zakonom strogo određena namjena za gradnju javnih skloništa.Sada nam ne trebaju atomska skloništa, nego nam trebaju sredstva za odbranu od pandemije i otklanjanje posljedica pandemije˝, kazao je Imamović.

Zato je  gradonačelnik Tuzle podnio Inicijativu federalnoj vlasti da donese Zakon ili Uredbu sa zakonskom snagom o korištenju sredstava od naknade za izgradnju javnih skloništa za odbranu građana od pandemije i otklanjanje posljedica pandemije.U pripremi ove inicijative, gradonačelnik Imamović je obavio konsultacije sa jednim brojem gradonačelnika i načelnika drugih gradova i općina i naišao na jednodušnu podršku. Sličnu inicijativu su već podnijeli gradonačelnici i načelnici iz Unsko-sanskog kantona.

Svjestan prezauzetosti Vlade Federacije BiH, gradonačelnik Tuzle je sačinio tekst Zakona odnosno Uredbe sa zakonskom snagom o korištenju sredstava od naknade za izgradnju javnih skloništa za pomoć građanima i privrednim i drugim subjektima za sprječavanje i otklanjanje posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19). Inicijativa je  upućena Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.