+387 35 257499

Vršani su smješteni na cca 3,5 km jugoistočno od Tuzle. Planinarska kuća “Djed Stjepan” Vršani se nalazi na nadmorskoj visini od 446 metara.

Vršani su prirodna baština ruralnog dijela grada Tuzle, koji su kao zaštićeni krajobraz pod zaštitom države.

Planinarskom kućom upravlja Planinarsko društvo „Konjuh“.

Kontaktirajte ih na:

+38761730-300

pdkonjuh1951@gmail.com