+387 35 257499

linčica je smještena dva kilometra južno od središta Tuzle. Nalazi se na nadmorskoj visini od 420 metara tj. 200 metara relativne visine, iznad središta grada. Omiljeno je tuzlansko izletište do kojeg vode mnoge pješačke staze, ali i saobraćajnice.

Ovo izletište spada u prirodnu baštinu ruralnog dijela općine Tuzle, te je kao zaštićeni krajobraz pod zaštitom države. Zanimljiva geološka karakteristika Ilinčice je što je na pojedinim mjestima dominantan pijesak u kojem se mogu pronaći fosili školjaka.

Panoramska virtuelna tura-Ilinčica

Realizacijom projekta PA.CON rekonstruisan je i opremljen objekat Doma prirode zajedno sa okolicom i sanitarnim čvorom, te je uređena edukativno-biciklistička staza u dužini od 4 km koja je označena odgovarajućom signalizacijom i na kojoj su postavljene edukativne table sa informacijama o flori i fauni izletišta Ilinčica. Pristup Ilinčici je osvjetljen LED ravjetom, na raspolaganju je 16 mikro-lokacija za piknike, 3 vidikovca, kao i 20 bicikala za najam u Domu prirode. Za sve informacije, kontaktirajte Centar za kukturu Tuzla, koji upravlja Domom prirode!

+387 35 276 150

+387 35 252 002

direktor@centarzakulturutuzla.ba

portparol@centarzakulturutuzla.ba